"Kita lahir dengan otak di dalam tengkorak kepala kita. Sehingga tidak peduli semiskin mana pun kita, kita tetap kaya. Kerana tidak akan ada seorang pun yang dapat mencuri otak kita, fikiran kita dan idea kita. Dan apa yang anda fikirkan dalam otak anda jauh lebih berharga daripada emas dan perhiasan."

Thursday, 12 June 2014

pesanan Rasullulah kepada Aisyah

“ Ya, Aisyah! Jangan engkau tidur sebelum 
melakukan empat perkara yaitu : 
1. Sebelum khatam al-Quran 
2. Sebelum menjadikan para nabi 
bersyafaat untukmu di hari kiamat 
3. Sebelum para muslimin meridhai engkau 
4. Sebelum engkau melaksanakan haji dan 
umrah “ 
Bertanya siti Aisyah :
“Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat
melaksanakan empat perkara seketika? “
Rasul tersenyum dan bersabda :
1. “Jika engkau akan tidur , membacalah
surat al –Ikhlas tiga kali
Seakan-akan engkau telah meng-khatamkan
Al-Quran
” Bismillaahirrohmaan irrohiim,
‘Qulhuallaahu ahad’ Allaahushshamad’ lam
yalid walam yuulad’ walam yakul lahuu
kufuwan ahad’ ( 3x ) “
2. "Membacalah shalawat untukku dan
untuk para nabi sebelum aku" maka kami
semua akan memberimu syafaat di hari
kiamat “
“ Bismillaahirrahmaan irrahiim,
Allaahumma shallii ‘alaa Muhammad
wa’alaa aalii Muhammad ( 3x ) “
3. “Beristighfarlah” untuk para mukminin
maka mereka akan meridhai engkau
“ Astaghfirullaahal adziim aladzii laa ilaaha
illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu
ilaih ( 3x )
4. Dan perbanyaklah “bertasbih,
bertahmid , bertahlil dan bertakbir” maka
seakan-akan engkau telah melaksanakan
ibadah haji dan umrah
“ Bismillaahirrahmaan irrahiim,
Subhanallaahi Walhamdulillaahi walaailaaha
illallaahu allaahu akbar ( 3x )
Sampaikanlah kepada orang lain,
maka ini akan menjadi Shadaqah Jariah
pada setiap orang yang anda kirimkan
pesan ini, dan apabila kemudian dia
mengamalkannya, maka kamu juga akan ikut mendapat pahalanya sampai hari kiamat.... ﺁﻣِﻴّﻦْ.

No comments:

Post a Comment